FacebookTwitterVKontakteПідписатися на RSS

Оголошення про конкурс на посаду керівника

ОГОЛОШЕННЯ

про конкурс на посаду керівника комунального

закладу загальної середньої освіти Броварського району

Відповідно до Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Броварського району, затвердженого розпорядженням голови Броварської райдержадміністрації від «_01_»___червня____2018_ року № __540__, відділ освіти Броварської райдержадміністрації, що діє на підставі Положення, затвердженого розпорядженням Броварської районної державної адміністрації від «01» червня 2018року № 540, оголошує конкурс на посаду директора ______ Зазимського закладу загальної середньої освіти

Місцезнаходження закладу: Київська область, Броварський район, с.Зазим’є, вул.Лісова, 61

Умови оплати праці: заробітна плата нараховується відповідно до 16 розряду Єдиної тарифної сітки та може включати інші нарахування відповідно до чинного законодавства України.

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів для участі в конкурсі: особа, має бути громадянином України, вільно володіти державною мовою, мати вищу педагогічну освіту на рівні магістра (спеціаліста), стаж педагогічної роботи не менше трьох років, високі моральні якості та стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки.

Для участі у конкурсі подають такі документи:

- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

- довідку про відсутність судимості;

- перспективний план розвитку закладу освіти;

- мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості. Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

- Документи на учать у конкурсі приймаються протягом 20 календарних днів починаючи «_07_»_вересня___2018__ року за адресою 04700, Київська область, м. Бровари, вул. Шевченка, 21, каб.21 (Ільченко Б.П., головний спеціаліст відділу освіти) та на електронну пошту

insp-rvo@ukr.net

Упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання документів для участі в конкурсі відділ освіти Броварської райдержадміністрації оприлюднює відомості про кандидатів на своєму сайті brovarskyi-rvo.edukit.kiev.ua.

Усі зацікавлені особи протягом семи днів з дня оприлюднення відомостей про кандидатів можуть подавати пропозиції та зауваження щодо кандидатур на електронну пошту insp-rvo@ukr.net, які передаються конкурсній комісії.

Умови проведення конкурсу:

Метою конкурсу є перевірка лідерських якостей претендентів на посаду керівників закладів загальної середньої освіти Броварського району та визначити кандидатуру для призначення на посаду. Обов’язковою умовою проведення конкурсного добору є його відкритість та публічність.

Конкурс складається з таких етапів:

- прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

- оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

- прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

- перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

- допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

- ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

- проведення конкурсного відбору;

- визначення переможця конкурсу;

- оприлюднення результатів конкурсу.

Конкурсний добір починається «_07_»_вересня__2018__ року та закінчується не пізніше «_04_»__жовтня_2018__ року.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

- перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р;

- перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

- публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Конкурсна комісія упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся, та оприлюднює результати конкурсу на веб-сайті відділу освіти Броварської райдержадміністрації.

Протягом трьох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу відділ освіти Броварської райдержадміністрації призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір, для осіб які призначаються на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше – на строк два роки, для осіб які раніше призначались на посаду керівника закладу загальної середньої освіти – на строк шість років.

Для призначення на посаду керівника закладу загальної середньої освіти до висновків щодо результатів конкурсного відбору додаються:

- особовий листок по обліку кадрів;

- автобіографія;

- заява на ім'я начальника відділу освіти Броварської районної державної адміністрації про призначення на посаду;

- заява на ім'я начальника відділу освіти Броварської районної державної адміністрації про згоду на обробку персональних даних;

- копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання;

- копія паспорта;

- копія ідентифікаційного коду (ІПН);

- копія військового квитка;

- трудова книжка.

Керівник апарату адміністрації К.В. Прянішнікова

Кiлькiсть переглядiв: 39